Zarząd

Zarząd (Executive Board)

  • CCO (Chief Communications Officer) / Dyrektor d/s Komunikacji – IWONA LOKWENC
  • CDO (Chief Development Officer) / Dyrektor d/s Rozwoju – MAGDALENA WIDAWSKA
  • CRO (Chief Research Officer) / Dyrektor d/s Badań – AGNIESZKA KWIATKOWSKA
  • CCO (Chief Consultations Officer) / Dyrektor d/s Konsultacji – MONIKA WIELICZKO
  • VICE CCO (Chief Consultations Officer) / zastępca Dyrektora d/s Konsultacji – SANDRA HAMILTON
  • VICE CCO (Chief Consultations Officer) / zastępca Dyrektora d/s Konsultacji – MIREK POLANOWSKI
  • HR (Human Resource Manager) /Kierownik d/s Personalnych – ALINA PASZCZUK
  • CFO (Chief Financial Officer)/ Dyrektor d/s Finansów – EWELINA BAKUNOWICZ

 

 

 

Agnieszka KwiatkowskaAGNIESZKA KWIATKOWSKA

Absolwentka socjologii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2011 r. doktoryzowała się w dziedzinie socjologii polityki. Ma wieloletnie doświadczenie współpracy w zakresie badań ilościowych i jakościowych z
instytucjami akademickimi, rządowymi i trzeciego sektora. Jej zainteresowania badawcze obejmują wszelkie formy aktywizmu społecznego, w szczególności ruchy i protesty społeczne, a także problematykę nierówności społecznych.

Dyrektor Działu Badań PPA od czerwca 2014. Zajmuje się projektowaniem systemu ewaluacji dla PPA, opracowuje koncepcję rozwoju działu i nowych kierunków badań, a także nadzoruje merytorycznie i organizacyjnie projekty
badawcze, w tym największe od 2010 r. badanie londyńskiej Polonii.

Do UK przyjechała jesienią 2011 roku. W wolnych chwilach podróżuje w tereny górzyste (z plecakiem) lub płaskie (z rowerem) na długodystansowe wyprawy.

Iwona_ABIWONA LOKWENC

Z wykształcenia socjolożka (Uniwersytet Śląski) oraz nauczycielka języka angielskiego jako języka obcego (TESOL).  W Londynie mieszka od sześciu lat i każdego dnia znajduje w nim nowe miejsce, które potrafi ją zaskoczyć oraz zachwycić. W PPA stanowi socjologiczną mniejszość i jest odpowiedzialna za szeroko pojętą komunikację zarówno pomiędzy członkami jak i na zewnątrz organizacji. Podziwia nieprzeciętny potencjał naszych członków i wierzy, że w nim leży największa siła stowarzyszenia, z której naprawdę warto czerpać. Miedzy innymi dąży do tego aby za pomocą  efektywnej komunikacji  przedstawić szerokie spectrum działań PPA oraz tym samym zwiększyć  poziom aktywności z członków.  Jej równoległym celem jest  większa obecność PPA jako marki wśród tutejszej Polonii oraz budowanie pozytywnej współpracy z mediami.

Prywatnie uwielbia swojego mruczącego kota, nie wyobraża sobie świata bez muzyki, możecie ją także spotkać biegającą po uliczkach Londynu z aparatem oraz głową w chmurach choć z nogami stąpającymi po ziemi.

 

Magda WidawskaMAGDALENA WIDAWSKA

 Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu na Uniwersytecie  Jagiellońskim. Obecnie studiuje Learning & Development na Chartered Institute of Personnel and Development.

Magdalena rozpoczęła współpracęz PPA w 2013 roku jako wolontariuszka biura karier, gdzie z sukcesem prowadziła szkolenia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej. Została wybrana wolontariuszką roku 2014. Przy wsparciu mediów polonijnych  koordynowała  dwie edycje projektu “Masz Prawo Mieć Prawo”- akcja anytmobbingowa, której celem było poszerzenie wiedzy na temat praw przysługującym pracownikom w UK. Jej pasją jest rozwijanie potencjału ludzkiego. Wierzy, że marzenia trzeba przekuć w cele, cele w decyzje, a decyzje w czyny.

 

M.Wieliczko

DR MONIKA WIELICZKO
Doktor Psychologii Klinicznej, researcher i członkini PPA od 2010 roku. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w 2010 roku przeniosła się na Wyspy, gdzie zaczęła studia z metod badawczych na University of Sheffield. Zaraz po tym ukończyła kurs CBT na Manchester University, podczas którego zaczęła pracę jako Psychological Wellbeing Practitioner w NHS. Ukończyła doktorat z psychologii klinicznej na Canterbury Christ Church University. Na co dzień pracuje w NHS z osobami z zaburzeniami osobowości, PTSD oraz traumą. Specjalizuje się w pracy z dorosłymi, wykorzystując podejścia psychodynamiczne oraz mentalization-based treatment. Monika zaczęła swoją działalność w PPA od projektu Dyżurów Telefonicznych. Po przeprowadzce z północy Anglii do Londynu, zaangażowała się w prace nad projektami konsultacji psychologicznych. Początkowo jako zastępca dyrektora do spraw konsultacji, a w 2016 roku przejęła pozycję dyrektora. Monika współpracuje również z działem szkoleń wewnętrznych wspierając rozwój wolontariuszy. Oprócz pracy terapeutycznej, Monika jest równie silnie zaangażowana w badania psychologiczne metodami ilościowymi. W swojej pracy badawczej interesuje się wykorzystaniem substancji psychodelicznych, takich jak MDMA, w leczeniu zaburzeń psychicznych, jak również psychologią pozytywną i spektrum autyzmu. Jest zaangażowana w pierwsze badania kliniczne w UK nad wykorzystaniem MDMA w psychoterapii osób z zaburzeniami PTSD i traumą. Jej pasją są ludzie i podróże w głąb siebie oraz szukanie piękna w innych.
 
FullSizeRenderMIREK POLANOWSKI

Z wykształcenia pedagog i psychoterapeuta. Mirek studiował zarówno w Polsce (UMK w Toruniu) jak i Londynie (CPPD Counselling School). W przeszłości Mirek prowadził szkolenia dla PPA natomiast obecnie przejął obowiązki zastępcy dyrektora do spraw klinicznych. Zajmuje się opieką nad specjalistami rekomendowanymi oraz superwizjami, dbając, by całość pracy klinicznej odbywała się zgodnie z wytycznymi etycznymi jak i w zgodzie z obowiązującą polityką pracy PPA.Obecnie Mirek prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną na terenie Londynu pracując z osobami indywidualnymi, parami oraz grupami a także pracuje dla NHS, gdzie prowadzi terapię z ludźmi cierpiącymi na przewlekłe efekty traumy, w tym ptsd, oraz z zaburzeniami osobowości wynikającymi z przemocy doświadczanej w dzieciństwie a także z wszelkiego rodzaju uzależnieniami. W swojej pracy Mirek integruje tradycje psychodynamiczne wraz z humanistycznymi (w tym podejście transpersonalne). Od czterech lat studiuje i fascynuje się teorią przywiązania.Mirek jest także superwizorem klinicznym i oprócz koordynowania superwizji dla PPA dostarcza swoich usług dla jednej z większych organizacji terapeutycznych w południowym Londynie – The Awareness Centre. Mirek posiada doświadczenie zarządzania zespołami ludzkimi, które zdobył w londyńskich organizacjach udzielających pomocy osobom uzależnionym, byłym więźniom oraz ludziom bezdomnym. Mieszka w Londynie od 2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli członkowie Zarządu PPA