Wypróbuj Test CAT

Jesteś rodzicem i chciałbyś wiedzieć jaki zawód najlepiej pasuje do predyspozycji Twojego dziecka? Wahasz się jaki kierunek studiów wybrać? Chciałbyś pracować w profesji, która w pełni wykorzysta Twój potencjał? Test predyspozycji zawodowych CAT pomaga odpowiedzieć na te pytania – zapraszamy 100 osób do jego wypróbowania.

Test Career Tree (CAT) jest wspólnym projektem realizowanym przez Polish Psychologists’ Association  oraz międzynarodową grupę psychologów z Uniwersytetów w Słowenii, Turcji, Hiszpanii oraz Polski w ramach Unijnego programu Erasmus +. W ramach projektu badawczego gwarantujemy  100 nieodpłatnych sesji obejmujących test predyspozycji zawodowych oraz osobowości.

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Career Tree (CAT) to zestaw testów online, których celem jest określenie predyspozycji, umiejętności oraz zainteresowań zawodowych osób uczących się oraz młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy.

Raport końcowy CAT obejmuje opisy w poniższych obszarach:

- Zainteresowania zawodowe w 15 wymiarach

- Wyznawane wartości oraz ich znaczenie w życiu zawodowym

- Cechy osobowości wymagane w poszczególnych profesjach

- Radzenie sobie w sytuacjach stresowych

- Inteligencja kognitywna: pamięć, wyobraźnia, uczenie się, uważność, logika

- Umiejętności Interpersonalne: komunikacja, negocjacje, praca w grupie

- Kompetencje przedsiębiorcze

W oparciu o wyniki testu raport końcowy dostarcza listę profesji najlepiej pasujących do profilu użytkownika oraz wskazówki praktyczne obejmujące wymagania edukacyjne/szkolenia zawodowe w Wielkiej Brytanii.

TEST OSOBOWOŚCI

Dopełnieniem testu predyspozycji zawodowych CAT są testy osobowości NEO PR- I oraz Test Hollanda, z których będzie mógł skorzystać użytkownik programu. Testy, które są powszechnie używane przez psychologów, opisują osobowość w obszarach tzw. Wielkiej Piątki oraz RIASEC.

 

Test NEO PR I  Inwentarz osobowości

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym tzw „Wielkiej Piątki” (Neurotyczność, Ekstrawertyczność, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność).

Test obejmuje twierdzenia, których prawdziwość badany ocenia w skali pięciostopniowej (od „całkowicie się nie zgadzam” do „całkowicie się zgadzam”).

 

Test Hollanda Test Osobowości Zawodowej

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wg tej teorii wyróżnia się następujące preferencje zawodowe:

- typ realistyczny (R – realistic)

- typ badawczy (I – investigative)

- typ artystyczny (A – artistic)

- typ społeczny (S – social)

- typ przedsiębiorczy (E – enterprising)

- typ konwencjonalny (C – conventional)

W praktyce typy czyste występują rzadko. Zdarza się, że u jednej osoby mogą dominować cechy charakterystyczne dla dwóch typów, np. badawczo-realistyczny, społeczno-artystyczny, itd.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W TEŚCIE

Test jest przeznaczony dla młodych osób (15- 26 lat) zamieszkujących Wielką Brytanię. Wszystkie testy są w języku angielskim. Testy CAT można wykonywać w dowolnym czasie z domowego komputera.

ZAPISZ SIĘ NA DARMOWY TEST

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w teście prosimy o kontakt na adres: cat@polishpsychologists.org.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.career-tree.eu

 

Screen Shot 2017-06-30 at 18.55.46