Współpraca

 

Współpraca dla instytucji naukowych:

Prosimy o kontakt na nasz adres email: research.unit@polishpsychologists.org

Współpraca dla osób zainteresowanych badaniami:

Jeśli chciał(a)byś zaangażować się we współpracę naukową z PPA Research Unit, skontaktuj sie z nami używając formularza kontaktowego (z dopiskiem „Badania”).

Aby współpracować z PPA w zakresie prowadzenia badań ilościowych należy przesłać aplikację wraz ankietą spełniającą następujące kryteria:

 • W formularzu zawarte są poniższe informacje:
  • Temat badań
  • Osoba/ Organizacja prowadzącej badania
  • Celu prowadzenia badań
 • Ankieta w miarę możliwości powinna być łatwa do wypełnienia
 • Ankieta powinna zawierać także instrukcje do jej wypełnienia

Osoby prowadzące badania jakościowe powinny dostarczyć aplikację z następującymi informacjami:

 • Temat badań
 • Osoba/ Organizacja prowadząca badania
 • Cel prowadzenia badań
 • Profil respondentów
 • Krótki opis metody badawczej

Osoby prowadzące inne badania powinny przesłać aplikację wraz z dokumentacją potwierdzającą następujące informacje:

 • Temat badań lub ich główne hipotezy
 • Cel badań
 • Osoba/Organizacja prowadząca badania