Wartości

PPA we wszystkich swoich działaniach zamierza opierać się na poniższych wartościach fundamentalnych:

I. Rozwój (development):

 • Talent (talent)
 • Innowacyjność (innovation)
 • Pasję (passion)

II. Jakość (quality / excellence):

 • Zaangażowanie (engagement)
 • Profesjonalizm (professionalism)
 • Efektywność (efficiency)

III. Przejrzystość (transparency):

 • Przejrzysta komunikacja (transparent communication)
 • Zdefiniowane cele (defined targets)
 • Klarowność /struktur, zasad, finansów/ (clarity)

IV. Integralność (integrity):

 • Etykę (ethics) i empatię (empathy)
 • Szacunek (respect)
 • Tożsamość (identity)
 • Odpowiedzialność (responsibility)
 • Współpracę (cooperation)