Warsztaty dla młodzieży

PPA oferuje warsztaty dla młodzieży szkolnej w wieku 11 – 18 lat. Ofertę kierujemy do polskich szkół w Londynie.

Bieżąca oferta – kliknij tutaj

Założenia projektu:warsztatydlamlodziezy

 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu (soboty) przez 90 min. w czasie lub po zajęciach lekcyjnych – w zależności od indywidualnej umowy z placówką dydaktyczno-wychowawczą,
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i psychologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne i specjalizujących się w pracy z grupa młodzieżową 11 – 18 lat,
 • grupy warsztatowe liczą 10 – 20 osób,
 • tematyka warsztatów jest różnorodna – zgodnie z celami przedstawionymi poniżej, prowadzi do pogłębienia umiejętności psychospołecznych, rozwoju empatii, zdolności radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami, poprawy relacji miedzy uczniami,
 • główna metoda pracy to uczenie się przez doświadczenia i w działaniu,
 • pozytywne rezultaty oczekiwane są po zakończeniu cyklu (10 spotkań).

Cele projektu:

 • rozwinięcie umiejętności psychospołecznych u młodzieży poslkiej zamieszkałej w Wlk. Brytanii,
 • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji,
 • poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie sposobów gospodarowania swoim czasem,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie technik i metod szybkiego zapamiętywania nowego materiału,
 • radzenie sobie z agresja własną i presją rówieśniczą,
 • określenie zainteresowań uczniów w celu sprecyzowania dalszego kierunku kształcenia jak i rozwoju zawodowego w przyszłości,
 • wzbudzenie w uczestnikach warsztatów chęci pracy nad sobą i pozytywnej kontroli nad własnym życiem.

Oczekiwane rezultaty:

 • lepsza integracja z grupa rówieśniczą, poprawa relacji miedzy uczniami,
 • poprawa relacji i klimatu wychowaczego: nauczyciel – uczeń, rodzic – dziecko.
 • wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie,
 • lepsze samopoznanie,
 • pomoc uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka.

Zarys tematów spotkań (poniżej proponowane tytuły sesji warsztatowych):

 • zajęcia integracyjne,
 • sztuka porozumiewania się,
 • „ja” jako wartość sama w sobie,
 • emocje – jak je okiełznać?
 • stres i jego konsekwencje,
 • jak się uczyć: skutecznie, szybko i przyjemnie,
 • agresja we mnie i koło mnie,
 • rodzic /nauczyciel – to nie wróg,
 • jak gospodarować swoim czasem,
 • co dalej? – porozmawiajmy o przyszłości.

Szkoły zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt: szkolenia@polishpsychologists.org