Trwa nabór do Rady PPA

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do startowania wyborach do Rady PPA. Jej skład, jak co roku, będzie wybierany przez wszystkich członków organizacji podczas wiosennego Annual General Meeting (AGM).
Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury!

Czym jest Rada PPA?

Rada PPA pełni funkcję doradczą, jej kadencja trwa 12 miesięcy podczas których członkowie Rady współpracują zarówno z zarządem jak i wolontariuszami PPA. Minimalny skład Rady to trzech członków pełniacych obowiązki przewodniczącego (chairman), sekretarza (secretary) oraz skarbnika (tresurer). Członkowie Rady mogą pełnić swoją funkcję więcej niż jedną kadencję. 
Radę tworzą profesjonaliści z różnych dziedzin, o wysokim stopniu ekspertyzy, którzy chcą podzielić się posiadaną wiedzą oraz nabytym doświadczeniem z PPA. Innymi słowy są to osoby, których pasją jest rozwój innych ludzi oraz instytucji i wydobywanie ich potencjału. Poczytaj kto tworzy obecną Radę PPA TUTAJ.
Prawne zasady działalności PPA TUTAJ


Chcę kandydować – jak mogę to zrobić? 

To bardzo proste – jeśli jesteś zaangażowany/a w jeden z projektów PPA przez okres miniumum 6 miesięcy jesteś tym samym gotowy/a do kandydowania na członka Rady!
Zgłoś swoją kandydaturę do 05.03.2017 na adres rada@polishpsychologists.org i dokończ zdanie:

                      „ Chcę kandydować do Rady PPA ponieważ…”

W zależności od Twoich zainteresowań możesz poruszyć jedno z poniżysz zagadnień:

  • co byś zmienił w strukturze/sposobie działania organizacji
  • pomysł na nowy projekt dla wolontariuszy
  • sposoby pozyskiwania funduszy (granty, działalność komercyjna etc)
  • nawiązywanie współpracy i partnerstwaDziękujemy za Twoje zainteresowanie,

Rada i Zarzad PPA
Jesli nie ty to kto