Szkolenie wewnętrzne

Raport z badania potrzeb szkoleniowych dla sekcji warsztatów wewnętrznych na rok 2015

Badanie potrzeb szkoleniowych dla sekcji warsztatów wewnętrznych zostało przeprowadzone w okresie listopad 2014 – styczeń 2015 przy pomocy kwestionariusza dostępnego online. Każdy członek PPA został zaproszony do wzięcia udziału w badaniu drogą e-mailową. Badanie było otwarte niemalże 2 miesięce i przy założeniu, że stowarzyszenie liczy obecnie 250 członków – frekwencja w badaniu była niestety bardzo niska, bo tylko ok 11%.
Kwestionariusz zawierał pytania natury organizacyjnej – jak na przykład: preferowana pora szkolenia/ dzień tygodnia ale także pytania dotyczące proponowanej treści warsztatów.

Odpowiedzi ankietowanych pozwalają twierdzić, że najlepszym terminem dla szkoleń wewnętrznych jest weekend w przedziale godzin 10.00 – 16.00 ( z nieznaczną przewagą dla soboty – 57% podczas gdy niedziela jest dobrym dniem wg 50% badanych).

Na pytanie „Czy chciałbyś aby szkolenia odbywały się regularnie ?” aż 86% osób odpowiedziało TAK. Z kolei w pytaniu o pożądaną częstotliwość szkoleń 71% opowiedziało się za ” raz w miesiącu”. Według 53% badanych informacja o planowanym szkoleniu powinna pojawić się na miesiąc przed planowanym terminem, a szkolenia nie powinny odbywać się częściej niż raz w miesiącu – 71%.

Druga część ankiety dotyczyła treści merytorycznych szkoleń i została podzielona na podkategorie: DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZINA; PSYCHOLOGIA KLINICZNA, DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA; ROZWÓJ, COACHING, FIRMA; UK – PSYCHOLOG NA EMIGRACJI. Każda z powyższych grup tematycznych zawierała od kilku do kilkunastu propozycji tematów szkoleń a także opcję „wpisz własną propozycję” – z której nikt nie skorzystał.

W grupie pierwszej DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZINA wynik przynajmniej 40% otrzymały propozycje:

• TERAPIA PAR ( TRUDNOSCI W ZWIAZKACH MIEDZYKULTUROWYCH?) 50.00%
• ROLA KOBIET WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 50.00%
• TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI 46.15%
• PSYCHOLOGIA WYCHOWANIA I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 46.15%
• UZALEŻNIENIE OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY 46.15%
• INTERWENCJE SYSTEMOWE W RODZINIE 46.15%
• MEDIACJE RODZINNE 46.15%
• DIAGNOZA I TERAPIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻY 42.31%
W kolejnej grupie PSYCHOLOGIA KLINICZNA, DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA otrzymałam następujące wyniki:
• ZABURZENIA ORGANICZNE, PSYCHOZY, UZALEŻNIENIA, ZABURZENIA LĘKOWO – DEPRESYJNE 40.74%

• NERWICE I ZABURZENIA NASTROJU 62.96%

• ZABURZENIA OSOBOWOŚCI 62.96%

• ZABURZENIA ODŻYWIANIA 48.15%

• PSYCHOONKOLOGIA – PRACA Z PACJENTEM OKONKOLOGICZNYM I JEGO RODZINĄ 55.56%

• INTERWENCJE/ KONTAKT Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ / WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 48.15%

• SEKSUOLOGIA, DIAGNOSTYKA SEKSUOLOGICZNA 44.44%

• PSYCHOLOGIA A SEKSUALNOSĆ 48.15%

• DYSFUNKCJE I ZABURZENIA SEKSUALNE 40.74%

• DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, TESTY PSYCHOLOGICZNE 62.96%

• DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, 70.37%

• PODEJŚCIA W PSYCHOTERAPII (BERHAWIORALNO-POZNAWCZE, PSYCHOLOGIA POZYTYWNA ITD) 70.37%

• CBT – TECHNIKI, PRACA Z PACJENTEM 62.96%
Tematy w grupie ROZWÓJ, COACHING, FIRMA otrzymały najniższe wyniki i tylko następujące okazały się wyższe niż 40% :

 

• TEAM BUILDING, TECH. MOTYWACYJNE, EFEKTYWNA KOMUNIKACJA 42.31%

• ROZWÓJ OSOBISTY 46.15
• ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – TECHNIKI MEDIACYJNE 42.31%

• MINDFULNESS 42.31%
• INTELIGENCJA EMOCJONALNA 42.31%
• PSYCHOLOGIA ZDROWIA 42.31%

• PSYCHODIETETYKA 50.00%
Natomiast w ostatniej grupie UK – PSYCHOLOG NA EMIGRACJI największym zainteresowaniem cieszyły się tematy:
• ANGIELSKI DLA PSYCHOLOGÓW 58.33%

• KARIERA/EDUKACJA PSYCHOLOGA W UK, CERTYFIKACJA, BPS, HCPC 70.83%

• SZOK KULTUROWY, RÓŻNICE KULTUROWE, AKULTURACJA, ZABURZENIA ADAPTACYJNE, EPIZODY LĘKOWE I DEPRESYJNE 50%

• GRUPY WSPARCIA, POMOC DOSTĘPNA W NHS 50%

 

Przedstawione wyżej procentowe wyniki pokazują, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się tematy z kręgu psychologii klinicznej (diagnoza psychologiczna 70,37%, podejścia w psychoterapii 70,37%). Równie wysoko uplasowała się propozycja: kariera/edukacja psychologa w UK, certyfikacja, BPS, HCPC – 70,83% i na tych wątkach zostały oparte najbliższe plany szkoleniowe.
W niedalekiej przyłości planowane jest szkolenie dotyczące podejścia ericsonowskiego w psychoterapii; szkolenie na temat wykorzystania elementów analizy transakcyjnej w procesie nauczania; wstęp do zaburzeń seksuologicznych a także warsztat dotyczący ścieżki rozwoju psychologa w UK. Szczegóły już wkrótce.
Jednocześnie zachęcam do kontaktu wszystkich członków PPA (i nie tylko) posiadających inne propozycje, zapotrzebowania oraz sugestie tamatów szkoleń, jak również osoby pragnące spróbować swoich sił w roli trenera.
Marta Foina
koordynator szkoleń wewnętrznych PPA

szkolenia.wewn@polishpsychologists.org
marta.foina@polishpsychologists.org

 

Według Henry’ego Forda ‘Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do sukcesu’. A kiedy dana osoba może powiedzieć, że jest przygotowana? Wtedy, kiedy ciągle się rozwija.

Jednym z celów strategicznych PPA jest rozwój osób członkowskich i to właśnie jest głównym zadaniem Działu Szkoleń Wewnętrznych.  Zgodnie z nowymi regulacjami w zakresie podnoszenia jakości działania naszej organizacji każdy Członek i Członkini PPA powinien /-na w ciągu roku wziąć udział w 4 szkoleniach podnoszących jej/ jego kwalifikacje. Mogą to również być szkolenia zawodowe, w których uczestniczycie w swoim miejscu pracy, pod warunkiem, że są one zgodne z Waszą działalnością w PPA.

Informacje na temat aktualnych szkoleń będą przekazywane poprzez koordynatorów poszczególnych działów, znajdą się w Biuletynie oraz na stronie internetowej.

DOŁĄCZ DO NAS!

PPA działa coraz prężniej, jest nas coraz więcej oraz rośnie zapotrzebowanie na szkolenia wewnętrzne. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do prowadzenia warsztatów i szkoleń dla Członków PPA tematycznie związanych z poszczególnymi sekcjami organizacji. Gorąco zachęcamy trenerów, zarówno tych początkujących, jak i bardziej doświadczonych, do zgłaszania swoich propozycji. Zajęcia prowadzone w ramach PPA są nie tylko okazją do promowania Waszego serwisu, ale dają również możliwość zdobycia doświadczenia.

Czekamy również na Wasze pomysły i propozycje jak możemy pomóc się Wam rozwijać! szkolenia.wewn@polishpsychologists.org

 Aktualne szkolenia