Strategia

 

Strategia Polish Psychologists’ Association na lata 2011-2015

MISJA

Chcemy jak najlepiej pomagać jak największej liczbie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii w pokonywaniu ich problemów natury psychologicznej i stymulować do rozwoju osobistego. Robimy to poprzez szeroką ofertę indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, doradztwo zawodowe, szkolenia, pomoc online i telefoniczną.

Naszym Członkom – wykwalifikowanym psychologom, pedagogom i socjologom – chcemy stwarzać ciekawe możliwości zdobywania doświadczenia w swoich zawodach oraz budowania silnej sieci relacji i cennych kontaktów. Chcemy by przez zaangażowanie w wolontariat PPA i pomoc innym, nasi Członkowie mogli się rozwijać, realizować siebie i swoje ambicje, i plany zawodowe.

WIZJA

PPA widzimy jako liczące się Stowarzyszenie profesjonalistów, szczególnie cenione przez Polaków w Wielkiej Brytanii oraz instytucje polskie i brytyjskie. To godny zaufania, kompleksowy ośrodek zarówno pomocy psychologicznej jak i platforma stymulujaca edukację oraz rozwój Polaków w Wielkiej Brytanii. To także profesjonalnie zarządzana organizacja, przyciągająca do siebie utalentowanych ludzi którym bliskie są nasze wartości i dająca im możliwości kreatywnego tworzenia nowych rozwiazań pomocy innym.

WARTOŚCI

CELE STRATEGICZNE