South Project

Od kwietnia 2008 do końca roku 2009 można było uzyskać bezpłatną pomoc southprojectpsychologiczną również w Southampton. W ramach współpracy EU Welcome i Polish Psychologists’ Association nasi psychologowie udzielali indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Udzielano wsparcia psychologicznego w zakresie psychologii ogólnej, zdrowia psychicznego, psychologii dziecka i rodziny, zaburzeń związanych ze stresem oraz uzależnieniem od alkoholu.

Wieczory Porad w South Project odbywały się raz w miesiącu w budynku YMCA na Cranbury Place, Southampton SO14 0LG (niedaleko London Road i Inner Avenue).

W projekt zaangażowanych było dwóch psychologów zrzeszonych w PPA:

  • Iga Marczak – magister społecznej psychologii klinicznej, członek Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Wielkiej Brytanii oraz wolontariusz Hampshire Constabulary, gdzie bierze czynny udział w pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego i udzielaniu wsparcia ofiarom przestępczości.
  • Bogusia Wesołowska – magister psychologii i magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek (graduate member) Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Wielkiej Brytanii, wolontariusz the Samaritans (organizacji, która działa w sposób zbliżony do polskich telefonów zaufania) oraz EU Welcome.

Dziekujemy naszym psychologom za całe dotychczasowe zaangażowanie w tej projekt.