Rada PPA

12 marca 2017 podczas AGM-u została zatwierdzona nowa Rada 2017/2018, w skład której wchodzą:

    • Monika Dec – przewodnicząca (chair)
    • Monika Wieliczko - z-ca przewodniczącej  (vice – chair)
    • Magda Widawska – sekretarz (secretary)
    • Iwona Lokwenc– skarbnik (treasurer)

 

Monika DecMonika Dec – Chair

Z wykształcenia filozof, pedagog, dyplomowana counsellor/ psychoterapeutka integratywna, a od października 2015 doktorantka PUNO. Zanim przyjechała do Londynu,doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywała w Niemczech, USA, we Włoszech i w Polsce. W Londynie zajmuje się praca socjalna z rożnymi grupami społecznymi od prawie 12 lat. Od ponad 5 lat zawodowo zajmuje się pomaganiem ludziom cierpiącym na zaburzenia psychiczne (schizofrenie, depresje, zaburzenia lekowe, zaburzenia osobowości etc.) w ich drodze dopełniejszego i bardziej niezależnego życia.

 

 

Iwona_ABIWONA LOKWENC – Treasurer

Z wykształcenia socjolożka (Uniwersytet Śląski) oraz nauczycielka języka angielskiego jako języka obcego (TESOL).  W Londynie mieszka od sześciu lat i każdego dnia znajduje w nim nowe miejsce, które potrafi ją zaskoczyć oraz zachwycić. W PPA stanowi socjologiczną mniejszość i jest odpowiedzialna za szeroko pojętą komunikację zarówno pomiędzy członkami jak i na zewnątrz organizacji. Podziwia nieprzeciętny potencjał naszych członków i wierzy, że w nim leży największa siła stowarzyszenia, z której naprawdę warto czerpać. Miedzy innymi dąży do tego aby za pomocą  efektywnej komunikacji  przedstawić szerokie spectrum działań PPA oraz tym samym zwiększyć  poziom aktywności z członków.  Jej równoległym celem jest  większa obecność PPA jako marki wśród tutejszej Polonii oraz budowanie pozytywnej współpracy z mediami.

Prywatnie uwielbia swojego mruczącego kota, nie wyobraża sobie świata bez muzyki, możecie ją także spotkać biegającą po uliczkach Londynu z aparatem oraz głową w chmurach choć z nogami stąpającymi po ziemi.

 

Magda WidawskaMAGDALENA WIDAWSKA – Secretary

 Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu na Uniwersytecie  Jagiellońskim. Obecnie studiuje Learning & Development na Chartered Institute of Personnel and Development.

Magdalena rozpoczęła współpracęz PPA w 2013 roku jako wolontariuszka biura karier, gdzie z sukcesem prowadziła szkolenia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej. Została wybrana wolontariuszką roku 2014. Przy wsparciu mediów polonijnych  koordynowała  dwie edycje projektu “Masz Prawo Mieć Prawo”- akcja anytmobbingowa, której celem było poszerzenie wiedzy na temat praw przysługującym pracownikom w UK. Jej pasją jest rozwijanie potencjału ludzkiego. Wierzy, że marzenia trzeba przekuć w cele, cele w decyzje, a decyzje w czyny.

 

M.Wieliczko

DR MONIKA WIELICZKO – vice Chair
Doktor Psychologii Klinicznej, researcher i członkini PPA od 2010 roku. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w 2010 roku przeniosła się na Wyspy, gdzie zaczęła studia z metod badawczych na University of Sheffield. Zaraz po tym ukończyła kurs CBT na Manchester University, podczas którego zaczęła pracę jako Psychological Wellbeing Practitioner w NHS. Ukończyła doktorat z psychologii klinicznej na Canterbury Christ Church University. Na co dzień pracuje w NHS z osobami z zaburzeniami osobowości, PTSD oraz traumą. Specjalizuje się w pracy z dorosłymi, wykorzystując podejścia psychodynamiczne oraz mentalization-based treatment. Monika zaczęła swoją działalność w PPA od projektu Dyżurów Telefonicznych. Po przeprowadzce z północy Anglii do Londynu, zaangażowała się w prace nad projektami konsultacji psychologicznych. Początkowo jako zastępca dyrektora do spraw konsultacji, a w 2016 roku przejęła pozycję dyrektora. Monika współpracuje również z działem szkoleń wewnętrznych wspierając rozwój wolontariuszy. Oprócz pracy terapeutycznej, Monika jest równie silnie zaangażowana w badania psychologiczne metodami ilościowymi. W swojej pracy badawczej interesuje się wykorzystaniem substancji psychodelicznych, takich jak MDMA, w leczeniu zaburzeń psychicznych, jak również psychologią pozytywną i spektrum autyzmu. Jest zaangażowana w pierwsze badania kliniczne w UK nad wykorzystaniem MDMA w psychoterapii osób z zaburzeniami PTSD i traumą. Jej pasją są ludzie i podróże w głąb siebie oraz szukanie piękna w innych.