Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna

O projekcie:

Projekt „Poradnia Rodzinna” istnieje od 2008 roku. Celem jego istnienia jest wspieranie polskich rodzin oraz par w szerokim spektrum sytuacji trudnych i kryzysowych. Wolontariusze PPA pragną, by ich działalność w ramach Poradni służyła rodzinom w przezwyciężaniu problemów, poprawie jakości funkcjonowania i pogłębianiu relacji. W naszej Poradni Rodzinnej pracuje zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i terapeutów rodzinnych służących pomocą dzieciom, młodzieży oraz rodzinom, poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych krótkoterminowych form pomocy bezpośredniej oraz pośredniej.

Świadczymy zarówno pomoc stacjonarną w siedzibie PPA w budynku POSK (Hammersmith), jak i bezpłatne konsultacje psychologiczne w wybranych Polskich Szkołach Sobotnich na terenie Londynu.

W siedzibie PPA (budynek POSK u) oferujemy fachową pomoc w ramach:
• konsultacji indywidualnych i rodzinnych
• krótkoterminowej terapii rodzinnej oraz indywidualnej dla dziecka
• zajęć reedukacyjnych przy szczególnych wskazaniach,
• wydawania opinii o dziecku na wniosek i prośbę rodziców/opiekunów w języku polskim
• innych metod wspierania rodziny dostosowanych do jej indywidualnej sytuacji
Poradnia oferuje równiez pomoc ze strony polskiego logopedy, który może postawić diagnozę i przygotować indywidualny plan terapii dla dziecka.
Spotkania odbywają się za pisemna zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
Każda osoba (para) ma prawo do półtoragodzinnej wstępnej konsultacji, po której jeden z naszych specjalistów zaoferuje dostosowany do sytuacji plan działania, obejmujący do 12 kolejnych spotkań.

Zapisy:
Konsultacje będą udzielane tylko po uprzednim ustaleniu terminu i godziny.
Aby zapisać się na spotkanie należy napisać maila na adres Poradni Rodzinnej: rodzina@polishpsychologists.org.
Numer telefonu Poradni: 0797 453 4210

Koszt:
PPA oferuje terapię niskobudżetową, dopasowaną do sytuacji finansowej klientów. Kwota opłat za sesje zostaje ustalona pomiędzy klientem a konsultantem PPA w trakcie wstępnego spotkania konsultacyjnego i wynosi od GBP20 do GBP40 za sesje. W przypadku osób bezrobotnych i/lub otrzymujących benefity możliwe jest jednak częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za sesje.

W wybranych Polskich Szkołach Sobotnich oferujemy:
- bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli, blisko domu i bez długiego okresu oczekiwania.
- 20-30 min. konsultacje, które mają na celu zorientowanie się w problemie klienta i na tej podstawie udzielenie psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości dalszej pomocy (także tej świadczonej przez Poradnię Rodzinną PPA).

Adres:
Londyn – Hammersmith POSK II p. 238-246 King Street, Hammersmith, Londyn, W6 0RF. Metro: Ravenscourt Park, District Line. Dyżury Poradni Rodzinnej odbywają się w niedzielę w godzinach 9:00 – 17:00.

Koordynatorzy Projektu:
Karolina Pogodzik
Marta Derecka

HSBC
Account name: Polish Psychologists’ Association
Account number 62017946
Sort code 40-03-21
Feedback: Skorzystałeś z naszych usług? Chciałbyś się podzielić jak przebiegła Twoja wizyta? Czekamy na Twoją opinię pod adresem feedback@polishpsychologists.org.