Pomocne linki

Organizacje, grupy, telefony i portale pomocowe w Wielkiej Brytanii.

 • Aktualny wykaz spotkań AA (Anonimowi Alkoholicy) grup polskojęzycznych w Anglii. 0845 769 7555 lub 020 7833 0022 w Londynie
 • National Domestic Violence Helpline – Pomoc i schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie – 0808 2000 247 (dostępny tłumacz w jezyku polskim)
 • National Child Protection Helpline NSPCC – Pomoc dla dzieci ofiar przemocy, przestepstw – 08088005000
 • Samaritans (08457 90 90 90) – 24-godzinna pomoc psychologiczna dla osób przechodzących kryzys (rozmowa po polsku może być zaplanowana z wyprzedzeniem).
 • NHS Direct – 0845 46 47. Jeśli pacjent jest w stanie podać im swój numer telefonu, jest możliwość oddzwonienia z polskim tlumaczem.
 • Telefon „Pomoc ofiarom przemocy” czynny 24 godziny na dobę, wspólna inicjatywa organizacji Women’s Aid i Refuge: 0808 2000 247
 • Shelterline – 0808 800 4444
 • Victim Support Line – pomoc ofiarom przemocy: 0845 30 30 900
 • La Strada – pomoc dot. handlu kobietami/pracy przymusowej, tel:  0048226289999 (w Polsce)
 • Biuro Porad Cywilnych – Citizens Advice Bureau tel: 08451 264 264 Informowanie obywateli o przysługujących im prawach i pomoc w ich egzekwowaniu: porady w sprawie świadczeń socjalnych, prawa pracy, praw lokatorów, finansów i zadłużenia, oraz przepisów imigracyjnych i wielu innych.
 • Bristol Crisis Service for Woman – wsparcie dla kobiet w sytuacji kryzysu (samookaleczenia) w Bristolu. Organizacja posiada telefon zaufania – linia dostepna dla osob rowniez spoza miasta.

Internetowe serwisy informacyjne o tematyce psychologicznej lub pokrewnej*

*Informacje tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady psychologicznej / lekarskiej.