Pomoc pracownika socjalnego

Rola Pracownika Socjalnego

Pracownik socjalny dba o bezpieczenstwo społeczeństwa. Wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy społeczni interweniują w życie prywatne i/lub rodzinne m.in. w celu:  ochrony osób w momencie zagrożenia życia dla siebie lub dla innych;  promowania rozwoju osobistego człowieka i zapewnienia mu bezpieczeństwa, integracji społecznej i uczestnictwa w przeżywaniu całego okresu życia.

Kto może skorzystać z pomocy pracownika socjalnego?

Z bezpłatnego wsparcia pracownika socjalnego pracującego w Centrum Pomocy Rodzinie skorzystać może m.in.: 1. Osoba opiekująca się członkiem rodziny; 2. Osoba doświadczająca problemów w relacjach z rodziną oraz w sytuacjach konfliktowych; 3. Osoba zmagająca się z wyzwaniami wieku podeszlego; 4. Osoba zmagająca sie z poważnymi problemami osobistymi oraz z problemami o połlożu psychicznym; 5. Osoba mająca problemy z narkotykami i alkoholem; 6. Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji wynikającej z niepełnosprawności, zagrażającej izolacją w społeczeństwie oraz doświadczaniem problemów praktycznych dotyczących sytuacji finansowej lub mieszkaniowej.

Na podstawie Community Care http://www.communitycare.co.uk/2010/09/20/what-is-the-role-of-social-workers/ (CC 2014)

Dane kontaktowe pracownika socjalnego pojawią się wkrótce.