O Nas

 

Dział Badań PPA powstał w 2007 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie merytorycznego wsparcia działań PPA jak i zgłębiania zagadnień dotyczących Polonii w Wielkiej Brytanii. W zamyśle dział miał zajmować się problematyką migracyjna dotyczącą zachowań, postaw oraz problemów migrantów. W obecnym wcieleniu Dział Badań ma również za zadanie ewaluację projektów prowadzonych w ramach PPA, jak na przykład sporządzanie audytów udzielanych konsultacji psychologicznych.

Od 2013 roku PPA przyjęło strategię ożywienia Działu Badań pod superwizją Przewodniczącej Rady Katarzyny Stefanickiej. Stanowisko Dyrektora Badań objęła Dominika Pindus, która rozpoczęła pracę nad kompletowaniem zespołu badawczego. W maju 2014 roku koordynacje nad Działem Badań przejął Łukasz Ereciński kontynuując pracę nad formowaniem zespołu oraz wprowadzaniem w życie nowych pomysłów badawczych. W czerwcu 2014 roku nadzór nad pracami z ramienia zarządu przejęła Dyrektor Agnieszka Kwiatkowska.

 

Zespół Działu Badań

 

Dyrektor Działu Badań

1

Agnieszka Kwiatkowska – Dyrektor Działu Badań PPA od czerwca 2014. Zajmuje się projektowaniem systemu ewaluacji dla PPA, opracowuje koncepcję rozwoju działu i nowych kierunków badań, a także nadzoruje merytorycznie i organizacyjnie projekty badawcze.
Absolwentka socjologii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2011 r. doktoryzowała się w dziedzinie socjologii polityki. Ma wieloletnie doświadczenie współpracy w zakresie badań ilościowych i jakościowych z instytucjami akademickimi, rządowymi i trzeciego sektora. Jej zainteresowania badawcze obejmują wszelkie formy aktywizmu społecznego, w szczególności ruchy i protesty społeczne, a także problematykę nierówności społecznych.
Do UK przyjechała jesienią 2011 roku. W wolnych chwilach podróżuje w tereny górzyste (z plecakiem) lub płaskie (z rowerem) na długodystansowe wyprawy

 

Principal Researcher

2

Katarzyna Stefanicka – Współzałożycielka Polish Psychologists Association oraz akredytowany psycholog Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Magister Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Doktor Psychologii – City University.

Psychoanaliza jest dla Katarzyny główną inspiracją w jej pracy naukowej, klinicznej i artystycznej.  Jej praca doktorska dotyczyła dyskursu wspólnot terapeutycznych w ujęciu Lacanowskim.

Obecnie współprowadzi badania, podejmujące tematykę partycypacji społecznej oraz samopoczucia Polaków w Wielkiej Brytanii. Katarzyna jest zainteresowana badaniami procesów organizacyjnych/ instytucjonalnych, badaniami klinicznymi, ewaluacją serwisu oraz czynników wspierających procesy terapeutyczne.

 

Koordynator Działu Badań

3

Łukasz Ereciński – doktorant na Londyńskim King’s College, koordynator Działu Badań, posiada licencjat z Psychologii Poznawczej oraz Stosowanego Prawa Europejskiego, a także MSc z Psychologii Poznawczej. Jego praca magisterska dotyczyła wpływu czynnika ludzkiego na błędy popełniane przez pilotów.
Jego obecnie prowadzona praca doktorska ma na celu zbadanie percepcji ryzyka związanego z przyjmowanymi lekami u pacjentów z chorobami chronicznymi. W ramach PPA współprowadzi badania nad partycypacją społeczną.
Łukasz interesuje się psychologią poznawczą, badaniami dotyczącymi wpływu czynnika ludzkiego w lotnictwie i innych środowiskach o podwyższonym ryzyku pracy. W wolnym czasie zaczytuje się w nowinkach technologicznych.

 

Zastępca Koordynatora Działu Badań

derekDarek Anderson – jest doktorantem na Uniwersytecie Kent w Canterbury, gdzie prowadzi badania nad integracją polskich imigrantów z brytyjskim społeczeństwem. To właśnie dzięki temu projektowi jego losy skrzyżowały się z PPA, które jest mocno zaangażowane w życie rodaków na Wyspach. Darek jest absolwentem politologii oraz studiów migracyjnych. W wolnych chwilach słucha irlandzkiego folku i odwiedza ukochaną Amerykę Północną.

 

 

 

 

 

Senior Project Officer

justynaJustyna Suchostawska – Absolwentka Psychologii na The Open Univeristy oraz Magister Technologii Chemicznej na Politechnice Wrocławskiej. Senior Project Officer Działu Badań PPA. W przyszłych planach – doktorat z Psychologii. Pracuje w terapii uzależnień, gdzie zajmuje się prowadzeniem grup i zajęć indywidualnych z wykorzystaniem metod terapii poznawczo-behawioralnej. Jej zainteresowania to uzależnienia, neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychologia poznawcza, psychoterapia oraz mindfullness. Dodatkowo interesuje się literaturą oraz teatrem.

 

 

 

Senior Project Officer

5Daria Chruścielewska – Absolwentka Psychologii na Birkbeck University of London. Project Officer Działu Badań PPA. Do PPA dołączyła niedawno, co okazało się metoda na zrealizowanie jej aspiracji.
PPA daje jej możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym. Jej zainteresowania to metody badań w psychologii, psychologia społeczna oraz poznawcza. W wolnych chwilach szydełkuje albo żegluje.

 

 

 

 

Senior Project Officer

6

Martyna Lademann – Absolwentka Psychologii na Birkbeck University of London. Project Officer Działu Badań PPA. W PPA działa od niedawna. Dąży do tego, aby się rozwijać i osiągać zamierzone cele. Czerpie ogromną radość z możliwości pomagania innym Polakom.
Interesuje się psychologią społeczną oraz poznawczą. Wolny czas spędza intensywnie. Lubi zdrowy i aktywny styl życia.

 

 

 

Project Officer

Paulina

Paulina Kuczyńska – skończyła studia licencjackie z psychologii na University of South Wales. W tym roku obroniła magistra z psychologii zdrowia na University of Westminster.  Project Officer Działu Badań PPA. Paulina interesuje się psychologią kliniczną, zdrowia oraz psychoterapią integracyjną. Paulina ma doświadczenie pracy na oddziale psychiatrycznym w NHS. Obecnie pracuje jako asystent psycholog w programie terapii uzależnień w więzieniu HMP Brixton, prowadząc grupy oraz sesje indywidualne. W swojej praktyce używa przede wszystkim wywiadu motywacyjnego, treningu uważności, elementów terapii poznawczo-behawioralnej oraz humanistyczno-egzystencjalnego podejścia do pracy z klientem. W wolnych chwilach Paulina interesuje się tańcem oraz medycyną naturalną.