Rada PPA

Mamy przyjemność ogłosić skład Rady PPA na rok 2017 – 2018, który przedstawia się w sposób następujący:

  • Monika Dec – przewodnicząca (chair)
  • Monika Wieliczko – z-ca przewodniczącej  (vice – chair)
  • Magda Widawska – sekretarz (secretary)
  • Iwona Lokwenc– skarbnik (treasurer)

Zgodnie z konstytucją PPA podczas spotkania AGM miały miejsce coroczne wybory Rady PPA. W głosowaniu online wzięło udział 51 wolontariuszy, w wyborach do Rady startowały cztery kandydatki, które otrzymały następującą akceptację do zostania członkiem Rady:

Monika Wieliczko: TAK 90% NIE 10%
Magdalena Widawska: TAK 86%, NIE 14%
Monika Dec: TAK 78% NIE 22%
Iwona Lokwenc: TAK 76% NIE 14%

Rada PPA 2017-2018