Program mentoringowy

1. Cel i opis programu mentoringowego (czym jest mentoring)

Program mentoringowy (udział bezpłatny) prowadzony jest wspólnie przez Polish Psychologists’ Association oraz mentorów rekrutujących się spośród różnych sektorów zawodowych w Londynie. Mentorzy posiadają doświadczenie związane z pracą i życiem w Wielkiej Brytanii i traktują program jako możliwość podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Celem programu jest wsparcie ambitnych Polaków mieszkających w Londynie i okolicach w przygotowaniu do zmiany profilu zawodowego na zgodny z ich aspiracjami, wykształceniem oraz zdolnościami. Poprzez zapewnienie kontaktu z osobami posiadającymi większe doświadczenie, chcemy zwiększyć szansę osób biorących udział w programie na odniesienie sukcesu zawodowego. Program prowadzony jest od 2008 roku i do tej pory zostały zrealizowane 3 edycje (feedback uczestników). Program składa się z następujących elementów:

 • Bezpośrednich spotkań między uczestnikiem programu a mentorem – spotkania (jedno-, dwugodzinne) będą odbywać się przez okres ok. 6 miesięcy średnio raz na dwa tygodnie.
 • Serii warsztatów prowadzonych przez Biuro Karier PPA na temat efektywnej autoprezentacji, strategii poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do interview, zagadnień wielokulturowości, lepszego samopoznania i ustalania celów. Pierwszy warsztat jest wprowadzeniem do zasad udziału w programie, aby uczestnicy odnieśli z niego jak największe korzyści.
 • Wzajemnego wsparcia dostarczanego sobie przez grupę uczestników poprzez nieformalne spotkania, fora internetowe itd.
 • Dostęp do indywidualnego/dodatkowego wsparcia doradców zawodowych lub psychologów będących wolontariuszami PPA.

2. Kogo szukamy i czego oczekujemy od uczestników?

Ilość miejsc w programie jest ograniczona. Kierujemy nasz program do osób:

 • które chcąc rozwijać swoje życie zawodowe w Wielkiej Brytanii napotykają na trudności z realizacją swoich aspiracji,
 • z wyższym wykształceniem,
 • z bardzo dobrą znajomością angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy w wybranym zawodzie)
 • z pozytywnym nastawieniem i chęci podjęcia wyzwania, jakim jest praca nad sobą i swoim rozwojem zawodowym,
 • mieszkających w Londynie i okolicach z możliwością łatwego dojazdu do centralnego Londynu na spotkania z mentorem (1-2h co dwa tygodnie) i warsztaty (jedna sobota w miesiącu).

Aby relacja mentorska mogła służyć obu stronom, uczestnicy powinni:

 1. Wiedzieć, co chcą osiągnąć przez relację mentorską;
 2. Okazać samodyscyplinę i determinację w pracy nad celami uzgodnionymi z mentorem;
 3. Wykorzystywać czas i energię poświęcone przez mentorów w sposób przemyślany;
 4. Przygotowywać się do sesji mentoringowych i przemyśleć, w jaki sposób chcieliby je wykorzystać;
 5. Być otwarci i uczciwi z mentorem, aby było możliwe wzajemne zrozumienie;
 6. Przygotować się na dawanie konstruktywnych informacji zwrotnych – mentorzy to też ludzie i nie wszystko, co mówią należy akceptować bezkrytycznie. Dialog i wzajemny feedback są bardzo ważne;
 7. Akceptować konstruktywną krytykę i wyzwanie i brać je sobie do serca;
 8. Słuchać rad mentora, ale samemu podejmować decyzje.

3. Czego można oczekiwać od mentorów?

 • Empatii i wysłuchania – nawet, jeśli mentor nie doświadczył dokładnie tych samych okoliczności, będzie potrafił okazać zainteresowanie rozwojem uczestnika programu i chęć zrozumienia ich perspektywy.
 • Konstruktywnego wyzwania – mentor będzie zachęcać uczestnika do głębszego myślenia o swojej karierze, większego wysiłku i stawiania sobie wyraźnych celów rozwojowych.
 • Dzielenia się swoim doświadczeniem – mentor użyje swoich doświadczeń, aby zapewnić wskazówki i radę; jakkolwiek, będzie świadom, że to, co dobre dla jednej osoby, może nie być najlepszym rozwiązaniem dla innej osoby.
 • Pełnej poufności – to, co zostaje powiedziane podczas spotkań 1:1 jest w pełni poufne, za wyjątkiem szczególnych sytuacji definiowanych wymiarem prawnym.
 • Profesjonalnej przyjaźni – mentor nie będzie ‘najlepszym przyjacielem’, ale okaże szacunek, zaufanie i sympatię.
 • Innej perspektywy – gdy uczestnik musi dokonać trudnej decyzji lub przemyśleć nadchodzącą rozmowę, mentor pomoże w przemyśleniu tej sytuacji.

Uwaga! Mentoring nie jest terapią, oraz nie zapewnia rozwiązania osobistych problemów podopiecznych. Mentorzy nie będą pisać dokumentów aplikacyjnych za swoich podopiecznych, (ale mogą pomóc w ich sprawdzeniu) ani nie zagwarantują znalezienia za nich pracy.