British Psychological Society

Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society – BPS), jest organizacją reprezentujacą rejestrowanych psychologow w UK, wykładnią praw osiągania akredytowanych kwalifikacji zawodowych psychologa (w świetle ochrony zawodu psychologa) oraz wykonywania zawodu psychologa w Zjednoczonym Królestwie.

Mimo, że nie istnieją regulacje prawne, które uniemożliwiałyby wykonywanie zawodu psychologa bezodpowiednich brytyjskich kwalifikacji,wykonywanie zawodu w ramach usług publicznych w strukturach państwowych spotyka się z obostrzeniami i wymogiem posiadania kwalifikacji zawodowych akredytowanych przez BPS.W praktyce oznacza to pozytywne przejście procesu aplikacyjnego i wcielenie do rejestru psychologów na terenie Wielkiej Brytanii (minimalny wymóg to stanie się członkiem stowarzyszenia, tzw. Graduate Member).

Aplikowanie o członkostwo w BPS

Aby zostać wcielonym w rejestr psychologów w Wielkiej Brytanii, należy pozytywnie przejść procedurę aplikacyjną, która wymaga:

  • wypełnienia formularza aplikacyjnego „Graduate Membership” (wymagane są 2 referencje wykładowców uczelni)
  • posiadania przetłumaczonej przysięgle, autoryzowanej kopii dyplomu ukończenia uczelni psychologicznej (wraz z wykazem przedmiotów)
  • przesłania powyższych dokumentów, wraz z czekiem na żądaną sumę opłaty rejestracyjnej, listem poleconym na adres stowarzyszenia (wysokość opłat rejestracyjnych różni się w zależności od statusu kandydata, szczegóły płatności zawarte są w formularzu aplikacyjnym)

Posiadanie członkowstwa w BPS, tzw. „Graduate Membership” jest wstępnym, koniecznym warunkiem uzyskania rozpoznawanych kwalifikacji psychologa i uzyskania wpisu w rejestr psychologów Zjednoczonego Królestwa. Posiadanie członkowstwa W BPS jest również warunkiem do kontynuowania edukacji i rozwoju kariery zawodowej w świetle kwalifikacji powszechnie uznawanych. Członkowstwo w BPS jest warunkiem późniejszego ubiegania się o akredytowane studia postgraduate na wybranej z 9 możliwych dziedzinie specjalizacyjnej i uzyskanie rozpoznawanych specjalistycznych kwalifikacji zawodowych.