Swindon

 

Ma+égorzata SitkoMAŁGORZATA SITKO

Koordynatorka Projektu Swindon (Konsultacji Psychologiczno – Pedagogicznych)

Małgorzata współpracowała z Projektem Swindon od samego początku jego istnienia udzielając konsultacji psychologicznych, koordynację Projektu przejęła we wrześniu 2011r. Małgorzata jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również trzyletniego treningu terapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu.Członkini Stowarzyszenia Psychologów Polskich i The British Psychological Society.W Polsce Małgorzata zawodowo związana była z Instytutem Edukacji Społecznej, gdzie współtworzyła i prowadziła programy edukacyjne i profilaktyczne. Przez trzy lata udzielała konsultacji psychologicznych w ramach PPA, zawodowo pracuje w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym i problemami zachowania.