Cambridge

PUNKT PSYCHOLOGICZNY W CAMBRIDGE

Adres: Dom Polonia, 231 Chesterton Road, CB4 1AS, Cambridge

Kontakt: cambridge@polishpsychologists.org07472043639

Koordynator: Inka Frajnt

Oferowana przez nas pomoc psychologiczna daje możliwość przyjrzenia się swojej sytuacji życiowej, przekonaniom i emocjom z innej, nowej perspektywy. Konsultacje indywidualne oferują wsparcie przy zapewnieniu pełnej poufności.

Zapraszamy osoby dorosłe, które doświadczają:

- trudności emocjonalnych,

- przeżywają kryzys,

- czują się samotne i niezrozumiane,

- doświadczają objawów lękowych i depresyjnych,

- znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub osobistej,

- mają trudności z radzeniem sobie z codziennymi sprawami,

Konsultacje indywidualne odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Zapraszamy do kontaktu.