Czytelnia

Czynniki rozwoju zawodowego polskich emigrantów – adaptacja na rynku pracy w Wielkiej Brytanii – projekt badawczy PPA

Potrzeby uczestnikow programu mentorskiego (2010) – referat Agnieszki Golinskiej, Research Unit PPA

Nowa emigracja, jej potrzeby i oczekiwania na przykładzie Wielkiej Brytanii (referat – 2007) – pilotażowe badania Agnieszki Major, jednej z założycielek PPA.

Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii (prezentacja) – badania Marii Sikorskiej, członka PPA, absolwentki London Metropolitan University.

Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność (raport) – Michał P. Garapich, Prof. John Eade i Dr. Stephen Drinkwater, z  instytutu CRONEM (Center for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism) przy Uniwersytecie Surrey i Uniwersytecie Roehampton.

Dynamika kontaktów seksualnych i ich postrzegany wpływ na jakość związku w sytuacji długotrwałej rozłąki (studium przypadku) – Marta Głowacka, członek PPA, absolwentka podyplomowego studium pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii (UAM) i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Badanie sondażowe wśród obywateli polskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Irlandii (raport – wrzesień 2007) – Michał P. Garapich, Dorota Osipovic.