Aktualnie Prowadzone Badania

 

Korzystanie z Pomocy Psychologicznej przez Polaków w Wielkiej Brytanii

Wiosną 2016 r. zespól badawczy PPA zakończył badanie dotyczące uzyskiwania pomocy psychologicznej przez Polaków w Wielkiej Brytanii. Badania miały postać ankiety internetowej, trwały dziewięć miesięcy i wzięło w nich udział 450 respondentów. Ankieta miała przede wszystkim na celu naświetlenie ewentualnych barier w dostępie do pomocy psychologicznej oraz zidentyfikowanie braków w sektorze pomocowym.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przedstawionych badań poniżej.

Korzystanie z Pomocy Psychologicznej przez Polaków w Wielkiej Brytanii: Bariery i Zasoby

 

 


 

20 czerwca 2014 r. zespól badawczy PPA zakończył badania dotyczące integracji, partycypacji społecznej oraz samopoczucia Polaków na Wyspach Brytyjskich. Badania miały postać ankiety internetowej. Trwały szesnaście tygodni i wzięło w nich udział ponad  1500 respondentów. Ankieta miała na celu naświetlenie postaw, jakie przyjmują nasi rodacy wobec państwa przyjmującego – wobec swoich lokalnych społeczności jak i szerzej pojętej sfery obywatelskiej.

W szczególności interesował nas pomiar zaangażowania Polonii w organizacje społeczne oraz wybory na poziomie samorządowym i Europejskim. Celem badania było ujawnienie często pomijanych czynników, które powodują, że tak wielu Polaków postanowiło pozostać w Wielkiej Brytanii na stałe.

Autorami badania są Katarzyna Stefanicka, Kamila Schöll – Mazurek i Łukasz Ereciński.

Tutaj znajdziesz polską wersję raportu z badań:

Polska Społeczność w Wielkiej Brytanii. Integracja, Partycypacja Społeczna oraz Samopoczucie Polaków w Ujęciu Psychologicznym.