Dział badań

 

Dział Badań PPA powstał w 2007 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie merytorycznego wsparcia działań PPA jak i zgłębiania zagadnień dotyczących Polonii w Wielkiej Brytanii. W zamyśle dział miał zajmować się problematyką migracyjna dotyczącą zachowań, postaw oraz problemów migrantów. W obecnym wcieleniu Dział Badań ma również za zadanie ewaluację projektów prowadzonych w ramach PPA, jak na przykład sporządzanie audytów udzielanych konsultacji psychologicznych.

Od 2013 roku PPA przyjęło strategię ożywienia Działu Badań pod superwizją Przewodniczącej Rady Katarzyny Stefanickiej. Stanowisko Dyrektora Badań objęła Dominika Pindus, która rozpoczęła pracę nad kompletowaniem zespołu badawczego. W maju 2014 roku koordynacje nad Działem Badań przejął Łukasz Ereciński kontynuując pracę nad formowaniem zespołu oraz wprowadzaniem w życie nowych pomysłów badawczych. W czerwcu 2014 roku nadzór nad pracami z ramienia zarządu przejęła Dyrektor Agnieszka Kwiatkowska.