Członkostwo w PPA

Jak zostać Członkiem Polish Psychologists’ Association?czlonkowstwo

Zapraszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia PPA w następujących kategoriach:

  • Ordinary membership – Członkostwo zwyczajne dla absolwentów psychologii, pedagogiki i socjologii, zdobywających lub pragnących zdobyć doświadczenie psychologiczne.
  • Partner membership – Członkostwo dla osób z prywatną praktyką psychologiczną i znacznym doświadczeniem w pracy w zawodzie psychologa/psychoterapeuty/doradcy zawodowego oraz udzielających się aktywnie w PPA przynajmniej przez 6 miesięcy.

Dlaczego warto zostać członkiem Stowarzyszenia?

  • udział w spotkaniach członków Stowarzyszenia oferujących możliwosć wymiany informacji na temat pracy jako psycholog/pedagog w UK
  • dostęp do informacji wewnętrznych poprzez Intranet PPA zawierający informacje o wolontariatach, ofertach pracy i in.,
  • możliwość promowania własnej praktyki zawodowej poprzez publikacje PPA, wydarzenia oraz stronę internetową PPA (Partner Membership),
  • możliwość uczestnictwa w dyskusjach na forum PPA (na stronach intranetu),
  • dostęp do szkoleń wewnętrznych dla członków Stowarzyszenia,
  • okazja do nabycia cennego doświadczenia zawodowego poprzez udział w jednym z projektów PPA.
  • realizowanie się zgodnie z wykształceniem i zdolnościami