Cele strategiczne

 

Strategia Polish Psychologists’ Association na lata 2011 – 2015, jest skierowana na poszerzenie oferty i dotarcie do większej liczby potrzebujących Polaków poza granicami kraju, wzmocnienie swojej struktury oraz uzyskanie stałych środków finansowych na realizowanie swej misji.

PPA  w latach 2011 – 2015 bedzie realizować swoją wizję w postaci poniższych celów:

I. POMOC PSYCHOLOGICZNA POLAKOM W UK

  • Rozwój jakościowy oferty – wprowadzenie nowych serwisów pomocy psychologicznej oraz oferty rozwojowej
  • Rozwój terytorialny oferty – aby dotrzeć do co najmniej czterokrotnie wyższej niż obecnie liczby polskich obywateli na terenie całej Wielkiej Brytanii.

II. ROZWÓJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

  • Rozwój zawodowy – rozwój wiedzy, umiejętności i doświadczenia
  • Rozwój personalny – stymulowanie silnych więzi, kompetencji społecznych, networkingu i zaangażowania Członków PPA

III. SPRAWNA ORGANIZACJA

  • Efektywne zarządzanie finansami oraz otrzymywanie regularnego dofinansowania działalności operacyjno-administracyjnej i informacyjno-promocyjnej
  • Efektywne procesy – tworzenie wydajnych struktur, klarownych zasad, pomocnych procedur i narzędzi

IV. ROZPOZNAWALNOŚĆ

  • Rozpoznawalność PPA przez polskie i brytyjskie władze państwowe oraz inne instytucje i organizacje oraz tworzenie z nimi cennych związków partnerskich.
  • Upowszechnianie statusu PPA jako uznawanego Stowarzyszenia profesjonalistów z dziedzin psychologii, pedagogiki i socjologii
  • Lider wśród organizacji polonijnych w Wielkiej Brytanii oraz organizacja modelowa dla innych mniejszości w Wielkiej Brytanii
  • Inspirator rozwiązań wspierania i rozwoju Polaków i psychologów na terenie innych krajów gdzie znajdują się polscy emigranci

powrót do Strategii