Nowe Badanie PPA – weź udział.

Jakie są skutki migracji polskich ojców do Wielkiej Brytanii na ich stan emocjonalny?

Nasz najnowszy projekt badawczy Jakie są skutki migracji polskich ojców do Wielkiej Brytanii na ich stan emocjonalny ma na celu poznanie skutków migracji, oraz separacji od rodziny, wśród polskich dorosłych mężczyzn w Wielkiej Brytanii, których dzieci wraz partnerką mieszkają w Polsce.

Wpływ migracji, i często związanej z tym separacji od rodziny,  na mężczyzn jest w tym momencie nieznany. Jest to grupa, do której szczególnie trudno dotrzeć, stąd większość badań do tej pory skupiała się na matkach.

Naszymi badaniami chcemy wypełnić tę lukę w wiedzy na temat migracji. Temat separacji związanej z migracją jest szczególnie ważny, ponieważ zmiany spowodowane ewentualnym „Brexitem” mogą skutkować zwiększeniem się ilości rodzin rozdzielonych przez migrację.

Badania prowadzimy wraz z Anna Freud National Centre for – Children & Families‎/University College London. Organizacja ta już od wielu lat skupia się na pomocy dzieciom i rodzinom poprzez pracę badawczą nad zdrowym funkcjonowaniem rodziny.

Jesteśmy w tym momencie w trakcie rekrutacji uczestników do badań, które opierać się będą na wywiadach z dorosłymi ojcami, mieszkającymi w Wielkiej Brytanii, a których żona lub partnerka mieszka wraz z dzieckiem/dziećmi mieszka w Polsce. Wywiad może odbyć się w języku angielskim lub polskim, osobiście lub poprzez Skype/telefon i nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony uczestników.

Badania będą w pełni anonimowe i oferowane będą kupony na zakupy o wartości 20 funtów jako forma podziękowania za uczestnictwo.

Bardzo prosimy osoby spełniające te kryteria i zainteresowane uczestnictwem w badanich o kontakt z Nadią Malas (n.malas@ucl.ac.uk.) lub Dawidem Gondkiem (dawid.gondek.14@ucl.ac.uk).